دانش آموختگان آکادمی PR

دانش آموختگان PR

دانش آموختگان PR

آکادمی PR مفتخر است با آموزش بیش 750 نفر در سراسر کشور در زمینه آرایش دائم در سراسر ایران قدمی ارزشمند در این زمینه بردارد و با پشتیبانی عالی از هنرجویان خود، بهترین خدمات را در زمینه آرایش دائم ارائه نماید.


هنر جوبان محترمی که در دوره های آموزشی PR Academy شرکت کرده اند ولی اسمشان در جدول مربوطه عنوان نشده می توانند با ارسال مشخصات شامل : نام ، نام خانوادگی، شهر شماره همراه و صفحه کاری اینستاگرام به همراه تصویر مدرک آکادمی (Certificate) به آدرس info@academy-pr.com نسبت به درج نام خود در سایت اقدام نمایند. پس از بررسی و تایید نهایی اسامی هنر جویان محترم در سایت درج خواهد شد.