خدمات / PR CONTOUR

PR CONTOUR

PR CONTOUR

آرایش دائم امروزه مورد توجه بسیاری از مردم قرار گرفته است. از این رو PR Academy نیز در این زمینه به عنوان پیشرو درکشور ایران اقدام به ارائه خدمات مورد نیاز ( خط چشم و رژ لب) در بالا ترین سطح کیفیت کرده است.