طبقه بندی مراحل ورود به آکادمی

داوطلب به مدت یک ماه آموزش می بیند تا عنوان student را دریافت کند.
تا 6 ماه برای دریافت لگوی Artist فرصت دارد. در صورت نگرفتن لوگو بایستی در کلاس های رفع اشکال شرکت کنند که این بار دریافت لوگو به مدت 3 ماه طول می کشد.
برای دریافت عنوان آرتیست، Student باید 5 کار تائید شده داشته باشد.
برای دریافت این لوگو هنرجو بایستی 20 کار تائید شده داشته باشد.
برای دریافت این لوگو هنرجو بایستی 50 کار تائید شده داشته باشدtop master

تاپ مستر های آکادمی PR

top master

تاپ مستر

آیدا نبوی

top master

تاپ مستر

مهتاب توکلی

top master

لیلا یحیی پور

تاپ مستر

top master

تاپ مستر

مهدی روشنی

top master

تاپ مستر

الناز رضایی

top master

تاپ مستر

زهرا اسکندری

top master

تاپ مستر

فرشته سلامت

pr master

مستر های آکادمی PR

elham shahrivar

Brows & Contour

maryam akbari

Brows & Contour & REMOVAL

farzaneh hosseini

Brows & Contour

nastaran shojaei

Brows lifting

leila majidi

Brows & lifting & removal

melika yazdanii

Brows lifting

elham anvary

Brows & Contour

elham anvary

Brows & Contour

پنل اعضای آکادمی

افرادی که عضو آکادمی بزرگ PR بودن و افرادی که تازه به این خانواده بزرگ پیوستن

حتما در پنل اعضای آکادمی عضو شوند تا هر چه بهتر با سرکار خانم روشنی در ارتباط باشن